Rotterdam a Keukenhofpark Keukenhof - Rotterdam - Maastricht - Valkenburg

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v centru města Rotterdam v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do květinového parku Keukenhof , jeden z nejkrásnějších parků světa, Zahrada Evropy, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, jarní škálu prvních barev doplňují v této době sněhobílé japonské sakury. Po poledni odjezd do největšího přístavního evropského města Rotterdamu – evropský Manhattan. Ubytování na 2 noci v centru města. Poté prohlídka města, které je kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Projdeme se centrem, uvidíme např: Museum Boijmans van Beuningen (široké spektrum nizozemského umění, od Van Eycka po moderní díla), Starý přístav Oude Haven, nejstarší přístav města, historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového desingu, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most.
3. den: Navštívíme unikátní vodní dílo v oblasti Zeelandu Delta Werk, uměle vytvořené protipovodňové zábrany, jde patrně o největší vodní dílo svého druhu na světě. Dokončení prohlídky Rotterdamu a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast, kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.
4. den: Přejezd do jižní části Nizozemska do města Maastricht, které leží na březích řeky Mázy a je považováno za jedno z nejstarších v Nizozemsku. Procházka městem, středověké hradby, bazilika sv. Serváce stojící na hlavním náměstí, dominikánský kostel přeměněný na knihkupectví. Místním vlakem přejedeme do nedalekého Valkenburgu, prohlídka zříceniny hradu a jedné z mnoha unikátních jeskyní. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

duben 2020

09.04. - 13.04.20 čtvrtek - pondělí
snídaně autokarem (Praha)
8 490 Kč
cena za 5 dní (2 noci)
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • 2 ubytování
  • 2 snídaně
  • doprava luxusním autokarem
  • jízdné vlakem Maastricht - Valkenburg
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • pobytovou taxu, místní dopravu, ochutnávky, vstupy, fakultativní služby cca 80 EUR
  • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 230 Kč)
  • jednolůžkový pokoj (příplatek: 2400 Kč)