Izrael - Velká cesta do Svaté zeměIzrael – neboli Svatá země, místo spjaté s křesťanskými dějinami a biblickými příběhy. Vydejte se s námi objevit jeho neopakovatelnou atmosféru. Užijte si ten jedinečný okamžik, kdy vaše kroky rozezní ozvěnu v uličkách svatého Jeruzaléma, nebo když vstoupíte do místnosti, kde se konala Poslední večeře Páně. Zajisté nezapomenete ani na procházku pod starými olivovníky v Getsemanských zahradách, které tu rostou z dob života Ježíše Krista.
Kromě toho navštívíte také mnoho unikátních historických míst jako je Olivetská hora, Zeď nářků, města Betlém, Nazaret, Jericho, Safed a Haifa. Na konci zájezdu vás čeká zasloužený odpočinek v léčivých vodách Mrtvého moře.

Program zájezdu

1. den: PŘÍLET, TRANSFER, UBYTOVÁNÍ Odlet z Prahy, přílet na letiště Tel Aviv-Ben Gurion, transfer z letiště do hotelu a ubytování.
2. den: OBLAST MRTVÉHO MOŘE První navštívené místo této svaté země bude herodiánská pevnost Masada (památka UNESCO), na kterou se pohodlně vyvezete lanovkou. Masada a její okouzlující okolí ve vás jistě zanechá nezapomenutelné vzpomínky. Dále navštívíte Qumran , místo nálezu nejstarších biblických textů – Svitků od Mrtvého moře, kde se dozvíte mimo jiné i o životě komunity Esejců, která tuto oblast obývala před více jak 2 000 lety. Poslední zastávkou bude Jericho – jedno z nejstarších a nejníže položených měst na světě, ze kterého uvidíte horu Pokušení . Judskou pouští pak bude vaše cesta pokračovat do hotelu. Večeře a nocleh v Betlémě.
3. den: JERUZALÉM A BETLÉM Muzem holokaustu – Yad VaShem , které by měl navštívit snad každý, který do Izraele přiletí bude první zastávkou tohoto dne. Poté se přesunete do známého Museum Israel , kde uvidíte krásný model města Jeruzaléma z období Druhého chrámu (doba Ježíšova). Zde navštívíte také Svatyni knih , kde jsou uloženy Svitky od Mrtvého moře, příp. si prohlédnete další části muzea (moderní umění, archeologie apod.). Poté návštěva Betléma s chrámem Narození Páně a baziliky Sv. Kateřiny . Večeře a nocleh v Betlémě.
4. den: JORDÁNSKÉ ÚDOLÍ A NAZARET Judskou pouští projedete na místo zvané Kaser Al Yahud (Jardenit), které je dle tradice místem křtu Ježíše Krista . Jordánským údolím projedete do archeologického areálu plného památek z doby římské a především byzantské. Beit Se´an , známý také jako město Skythopolis, jediné z deseti měst, které se nachází na západ od řeky Jordán. Posledním bodem výpravy bude Nazaret s bazilikou Zvěstování a kostel Sv. Josefa . Večeře a nocleh v oblasti Galileje.
5. den: OBLAST GALILEJSKÉHO JEZERA Výlet započnete návštěvou kostela na hoře Blahoslavenství (Kristovo kázání na hoře). Čeká vás malebné židovské městečko Safed , známé především učením Kabala. Dále se přesunete do Tabgha , místa, kde dle tradice Ježíš učinil zázrak dělení chlebu a ryb. Ve starobylém Kapernaum , kterému se také říká Ježíšovo město, uvidíte synagogu a dům Sv. Petra. Na závěr vás čeká plavba lodí po Galilejském jezeře . Večeře a nocleh v oblasti Galileje.
6. den: POBŘEŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE Dnešní den začnete ve městě Akko Akra (UNESCO), kde navštívíte křižáckou pevnost , která byla zasypána a „pohřbena“ po mnoho staletí pod Otomanským městem. V Akku budete mít možnost projít bazarem a Templářským tunelem až do přístavu. Vaše cesta bude dál pokračovat do Haify , kde z hory Karmel uvidíte na přístav a Haifský záliv, a také na nádhernou vyhlídku – „perlu Hafiy“, Baha´iské zahrady , zapsané jako světové dědictví UNESCO. Posledním navštíveným místem tohoto dne bude archeologické město Caesarea Přímořská , kde si mimo jiné prohlédnete divadlo, hippodrom a zbytky paláce a přístavu krále Heroda Velikého. Večeře a nocleh v Betlémě.
7. den: JERUZALÉM Tento den začnete panoramatickou vyhlídkou z Olivové hory (nebo též Olivetské hory), na které se nachází kostel Pater Noster . Z Olivové hory sestoupíte do Getsemanské zahrady s bazilikou Všech národů (bazilika Agonie). Poté budete mít možnost navštívit kostel Hrob Panny Marie . Přes údolí Kidron vystoupáte do Starého Města , kde v muslimské čtvrti začíná Via Dolorosa – Křížová cesta , končící v Chrámu Božího hrobu v křesťanské čtvrti. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: JERUZALÉM Na hoře Sion budete mít možnost navštívit místo Poslední večeře Páně , hrobku krále Davida nebo kostel Dormition , stojící na místě, kde byla vzata do nebes Panna Marie. Sionskou bránou vstoupíte do židovské čtvrti starého města, kde uvidíte Cardo , Menoru a Zeď nářků , do které si můžete vložit lísteček se svým přáním. V tento den uvidíte mnoho dalších zajímavých míst tohoto úchvatného hlavního města státu Izrael, které sálá zvláštní neopakovatelnou atmosférou. Večeře a nocleh v Betlémě.
9. den: KOUPÁNÍ V MRTVÉM MOŘI Na závěr celého zájezdu vás čeká zasloužený odpočinek. V tento den si užijete koupání a relax v proslulém Mrtvém moři , o kterém se mluví jako o největších přírodních lázních na světě. Zdejší voda je velmi bohatá na minerály, a proto působí příznivě na léčbu kožních onemocnění. K ozdravným procedurám se využívá i zdejší léčivé bahno. Během dne vám nabídneme ZDARMA oběd v areálu pláže. Večeře a nocleh v Betlémě.
10. den: ODLET Odlet z Tel Aviv v časných ranních hodinách, přílet do Prahy (týká se pouze listopadového termínu). V případě odletu z Tel Aviv v odpoledních hodinách bude zahrnuta projížďka autobusem moderním městem Tel Aviv , kde uvidíte historické centrum tohoto mladého, nikdy nespícího města s eklektickou, ale také funkcionalistickou stavební architekturou, nazývanou Bauhaus , díky níž se tomuto městu říká Bílé město (památka UNESCO). Prohlídkou malebných uliček jednoho z nejstarších přístavních měst na světě – Jaffa zakončíte vaši návštěvu této pozoruhodné země. Transfer na letiště v odpoledních hodinách a odlet do Prahy.
11. den:

březen 2021

14.03. - 23.03.21 neděle - úterý
polopenze letecky (Praha)
41 990 Kč
cena za 10 dní

duben 2021

18.04. - 27.04.21 neděle - úterý
polopenze letecky (Praha)
42 990 Kč
cena za 10 dní

říjen 2021

11.10. - 20.10.21 pondělí - středa
polopenze letecky (Praha)
42 990 Kč
cena za 10 dní